RSS Feed
aantal bezoekers sinds 12/08/2012 :
 
 
welkom
op de website
van heemkundige kring

IEPERS KWARTIER

'Iepers Kwartier' werd opgericht in 1964 met als doel het opzoeken, verzamelen, bewaren en publiceren van alle mogelijke gegevens op historisch, genealogisch, folkloristisch en heemkundig gebied uit de stad Ieper, het Bisdom Ieper (1559-1801) en de omgeving, waarbij ook Frans-Vlaanderen niet vergeten wordt.

De vereniging geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, “Iepers Kwartier” en een mededelingenblad. Daarnaast worden er ook voordrachten georganiseerd en verschijnen er geregeld boeken, verzorgd door de vereniging.

Geďnteresseerd in het verleden
van je omgeving?


Zoek wat je nodig hebt op deze site

of
wil je actief steunen dan kan je
lid worden van het Iepers Kwartier
en ontvang dan ook driemaandelijks
het interessant tijdschrift.
Op 9 januari 1998, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het OCMW-Ieper, werd de toenmalige voorzitter van Iepers Kwartier, Karel M. De Lille in de bloemetjes gezet door OCMW-voorzitster Brigitte Dewulf.
Inzake heemkunde was hij erfelijk belast, zei hij soms al lachend.

Zijn grootvader Victor De Lille (1863-1940), was immers een Vlaamsgezind journalist, drukker, uitgever, politicus en heemkundige. Hij was in Maldegem de stichter en uitgever van het weekblad ’t Getrouwe Maldeghem en van de Duimpjesuitgaven, oorspronkelijk goedkope volksboekjes, maar onder invloed van Stijn Streuvels werden het later beter verzorgde uitgaven.

Victor De Lille kreeg ruime bekendheid toen hij zich vastbeet in het mysterie van de Beernemse moorden. Deze bekendheid kon hij verzilveren toen hij in 1929 tot volksvertegenwoordiger werd verkozen.
In totaal publiceerde Karel De Lille meer dan dertig boeken. Ze hadden naast een heemkundige vaak ook een genealogische invalshoek.

Zo schreef hij een familiegeschiedenis over Jan Francies De Zutter, een van zijn overgrootvaders. Binnen de familie De Zutter deden heel wat verhalen, anekdotes en liedteksten de ronde, onder meer over de geheimzinnige moorden van Beernem. Karel De Lille tekende ze gedurende tientallen bezoeken allemaal op. Het familieboek staat dan ook vol wetenswaardigheden.
Wijlen Karel M. De Lille, medestichter van de vereniging,
was vanaf 1976, tot aan zijn dood in 2002,
de bijzonder gedreven voorzitter van de heemkundige kring.

Karel De Lille werd geboren op 6 juni 1932 in Maldegem. Na studies aan het Klein Seminarie in Roeselare, behaalde hij het diploma van regent. Hij werd eerst leraar aan het college van Menen en gaf vervolgens les aan het Vrij Technisch Instituut van Ieper. Hij bleef er actief tot in 1989.
Karel De Lille schreef zijn eerste boek in 1963. Het was gewijd aan Alfons Van Hee, in 1881 de stichter van de West-Vlaamse volksalmanak ’t Manneke van de Mane. Die almanak werd in 1963, vooral onder impuls van Karel De Lille, ook heruitgegeven. Tot in 1975 nam hij de hoofdredactie van deze almanak op zich. Omtrent deze almanak publiceerde De Lille in 1973 tevens de Legende van ’t Manneke van de Mane in Vlaanderen.

In 1965 was Karel De Lille medestichter en nadien lange tijd voorzitter van de heem-kring ’t Iepers Kwartier. Als redacteur van het driemaandelijks tijdschrift van de vereniging met dezelfde naam schreef hij tientallen artikels, gewijd aan familie-geschiedenissen, folklore en heemkunde.
 
klik om verder te lezen over Karels leven en werk